برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

پایان نامه ارشد

منبع تحقیق c (2430)

3-2-2-5 ساعات آفتابی473-2-2-6 روزهای یخبندان493-2-2-7 فشار هوا503-2-2-8 باد513-2-2-9 طبقه‏بندی اقلیمی523-2-3 خاکشناسی منطقه553-2-4 منابع آب57فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق4-1 مقدمه604-2 یافته های عناصر اقلیمی614-3 نرمال های اقلیمی برای گیاه زراعی Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق دانلود c (2429)

فصل دوم : مبانــی نظــری تحقیـــق————————————————————2-1- تعریف ومفهوم خشکسالی152-2- انوا ع عمده خشکسالی172-2-1- خشکسالی از دیدگاه هواشناسی17 2-2-2- خشکسالی هیدرولوژیک 172-2-3- خشکسالی کشاورزی182-2-4- خشکسالی اقتصادی18فهرست مطالبعنوانصفحه============ ===========2-3- ویژگیهای فضایی و زمانی خشکسالیها 192-3-1- آغاز و Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد رایگان c (2428)

4-7- راهکارهای اصلی در مدیریت آبی554-8- چارچوب اصلی جهت برنامه ریزی584-9- منابع آب استان گیلان584-10- بهره برداری از منابع آب استان594-11- مسائل آب استان614-12- تدوین برنامه مدیریت منابع آب استان گیلان624-13- مدیریت مصرف آب624-14- نکات Read more…

پایان نامه ارشد

پایان‌نامه ارشد c (2426)

بررسی نقش ویژگی های ژئومورفیک در مکانیابی مناطق بهینه به منظور احداث مجتمع های مسکونی (نمونه موردی شهر شاهرود)با کسب نمره………………..و درجه……………………………دفاع نموده ام، بدینوسیله متعهد می شوم:1) این پایان نامه/رساله حاصل تحقیق و پژوهش Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ تحقیق c (2425)

2-10-2 ایمنی در مقابل سوانح غیرطبیعی232-10-3 ایمنی در ارتباط با حوادث داخلی مدرسه232-11 سرانه فضاهای محوطه242-11-1 صف جمع و تفریق242-11-2 فضای بازی و ورزش242-11-3 فضای سبز242-11-4 فضای توقف وسایل نقلیه242-11-5 فضاهای ارتباطی غیرمفید252-11-6 فضاهای ارتباطی252-12 Read more…

پایان نامه ارشد

مقاله دانلود c (2424)

3-4. دوره آماری مورد مطالعه373-5. بازسازی داده ها373-6. روش کار373-7. روش ها و تکنیک های مورد استفاده در تحقیق393-8. روش های پارامتری و ناپارامتری403-9. محاسن و معایب روش های ناپارامتری413-10. آزمون گرافیکی من کندال423-10-1. مراحل Read more…

پایان نامه ارشد

تحقیق رایگان c (2423)

2-10- فضای شهری22فصل سوم : ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق3- ویژگیهای جغرافیایی محدوده تحقیق243-1- ویژگی های طبیعی243-1-1- موقعیت جغرافیایی243-1-2- زمین شناسی بندرانزلی263-1-3- توپوگرافی283-1-4- اقلیم283-1-4-1- مقدمه283-1-4-2- شرایط عمومی ومنطقه ای آب و هوا293-1-4-3- توده های هوا293-1-4-4- شرایط Read more…

پایان نامه ارشد

منابع و ماخذ مقاله c (2422)

سپاسگزاری:از خانواده ی عزیزم که همواره مشوق من در امر تحصیل بودند،بی نهایت سپاسگزارم.از استاد فرهیخته و صبور آقای دکتر بهروز سبحانی که زحمت راهنمایی این پایان نامه را به عهده گرفتند، بی نهایت سپاسگزارم.ازاستاد Read more…